function s2t() {document.body.innerHTML = document.body.innerHTML.s2t();} function t2s() {document.body.innerHTML = document.body.innerHTML.t2s();}

欧洲新闻网首页

设为首页 加入收藏

首页 资讯 体育 文化 综艺 财经 商业 社团 时尚 专题 旅游 评论 民生 人物 法治 健康 论坛 微博 华人社团 投资移民 直播 网络电视 欧洲华文电视

网易招聘会
频道首页 重点推荐 图片新闻 地市联播 人物访谈 文化教育 医卫健康 每日网评 在线报料 直播 财经金融
论坛微博 专题专栏 现场出击 能源环保 旅游摄影 名村古镇 特产名食 法治交通 时尚娱乐 华人华侨 民族宗教
盼盼集团
曾传美:控费是新农合所有工作的基础
var pics='http://www.eztv.cc/UploadFiles/2012-06/admin/2012060515034180613.jpg|http://www.eztv.cc/UploadFiles/2012-06/admin/2012060514575882136.jpg|http://www.eztv.cc/UploadFiles/2012-02/admin/201202042339101361.jpg|http://www.eztv.cc/UploadFiles/2012-02/admin/2012020423384765564.jpg|http://www.eztv.cc/UploadFiles/2012-02/admin/2012020423383635165.jpg'; var links=escape('http://jx.eztv.cc/tpxw/334.html|http://jx.eztv.cc/tpxw/333.html|http://jx.eztv.cc/tpxw/75.html|http://jx.eztv.cc/tpxw/74.html|http://jx.eztv.cc/tpxw/73.html'); var texts='南昌:垃圾换物品 环保成新风|流动服务促和谐|央企副职将纳入业绩考核 考核结果|财政部官员应建立公共产权收益上|首都机场等国有独资企业今年起需'; var speed = 4000; var sohuFlash2 = new sohuFlash("http://www.eztv.cc/ks_inc/focus0414a.swf","flashcontent01","560","283","8","#ffffff"); sohuFlash2.addParam("quality", "medium"); sohuFlash2.addParam("wmode", "opaque"); sohuFlash2.addVariable("speed",speed); sohuFlash2.addVariable("p",pics); sohuFlash2.addVariable("l",links); sohuFlash2.addVariable("icon",texts); sohuFlash2.write("flashcontent01");
1
var Speed_1 = 1; //速度(毫秒) var Space_1 = 10; //每次移动(px) var PageWidth_1 = 180; //翻页宽度 var interval_1 = 3000; //翻页间隔时间 var fill_1 = 0; //整体移位 var MoveLock_1 = false; var MoveTimeObj_1; var MoveWay_1="right"; var Comp_1 = 0; var AutoPlayObj_1=null; function GetObj(objName){if(document.getElementById){return eval('document.getElementById("'+objName+'")')}else{return eval('document.all.'+objName)}} function AutoPlay_1(){clearInterval(AutoPlayObj_1);AutoPlayObj_1=setInterval('ISL_GoDown_1();ISL_StopDown_1();',interval_1)} function ISL_GoUp_1(){if(MoveLock_1)return;clearInterval(AutoPlayObj_1);MoveLock_1=true;MoveWay_1="left";MoveTimeObj_1=setInterval('ISL_ScrUp_1();',Speed_1);} function ISL_StopUp_1(){if(MoveWay_1 == "right"){return};clearInterval(MoveTimeObj_1);if((GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft-fill_1)%PageWidth_1!=0){Comp_1=fill_1-(GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft%PageWidth_1);CompScr_1()}else{MoveLock_1=false} AutoPlay_1()} function ISL_ScrUp_1(){if(GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft<=0){GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft=GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft+GetObj('List1_1').offsetWidth} GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft-=Space_1} function ISL_GoDown_1(){clearInterval(MoveTimeObj_1);if(MoveLock_1)return;clearInterval(AutoPlayObj_1);MoveLock_1=true;MoveWay_1="right";ISL_ScrDown_1();MoveTimeObj_1=setInterval('ISL_ScrDown_1()',Speed_1)} function ISL_StopDown_1(){if(MoveWay_1 == "left"){return};clearInterval(MoveTimeObj_1);if(GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft%PageWidth_1-(fill_1>=0?fill_1:fill_1+1)!=0){Comp_1=PageWidth_1-GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft%PageWidth_1+fill_1;CompScr_1()}else{MoveLock_1=false} AutoPlay_1()} function ISL_ScrDown_1(){if(GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft>=GetObj('List1_1').scrollWidth){GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft=GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft-GetObj('List1_1').scrollWidth} GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft+=Space_1} function CompScr_1(){if(Comp_1==0){MoveLock_1=false;return} var num,TempSpeed=Speed_1,TempSpace=Space_1;if(Math.abs(Comp_1)TempSpace){Comp_1-=TempSpace;num=TempSpace}else{num=Comp_1;Comp_1=0} GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft+=num;setTimeout('CompScr_1()',TempSpeed)}} function picrun_ini(){ GetObj("List2_1").innerHTML=GetObj("List1_1").innerHTML; GetObj('ISL_Cont_1').scrollLeft=fill_1>=0?fill_1:GetObj('List1_1').scrollWidth-Math.abs(fill_1); GetObj("ISL_Cont_1").onmouseover=function(){clearInterval(AutoPlayObj_1)} GetObj("ISL_Cont_1").onmouseout=function(){AutoPlay_1()} AutoPlay_1(); }
 
北京 天津 河北 山西 辽宁 吉林   上海 江苏 浙江 安徽 福建 江西 山东   河南 湖北 湖南 内蒙古 广东  
贵州 云南 西藏 陕西 甘肃 青海   宁夏 新疆 重庆 四川 兵团 香港 澳门 台湾 海南 广西 黑龙江      
网络媒体
蓝调之爱 江铃 友情链接3

本网站所刊登的欧洲华文电视台及欧洲新闻网各种新闻、信息和各种专题专栏资料,均为欧洲新闻网版权所有,未经协议授权,禁止下载使用。

欧洲华文电视台简介|关于欧洲新闻网|关于我们|免责条款|版权申明|法律顾问|广告服务

var _bdhmProtocol = (("https:" == document.location.protocol) ? " https://" : " http://"); document.write(unescape("%3Cscript src='" + _bdhmProtocol + "hm.baidu.com/h.js%3F180b159591bc255a4c197c8f62c10776' type='text/javascript'%3E%3C/script%3E"));